Obrasci poreznih prijava na porez na dohodak – jesu li već dostupni za korištenje?

Co-Veličina Mijenja

Ministarstvo financija donijelo je 18. prosinca 2019. godine pravilnik kojim se utvrđuju uzorci poreznih obrazaca iz područja paušala i pravilnik ministra financija kojim se utvrđuju primjerci poreznih prijava i priloga ovih poreznih prijava iz područja poreza na dohodak. . Stoga su već poznati odgovarajući obrasci poreznih prijava za 2019. godinu, npr. PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. Međutim, je li godišnje fakturiranje već moguće?

Obrasci poreznih prijava za poduzetnike

Uredbom od 13. prosinca 2019. o obrascima poreznih prijava, prijava i podataka koji su na snazi ​​u području paušalnog poreza na dohodak na određene dohotke fizičkih osoba, ministar financija je između ostalog definirao obrasce poreznih obrazaca PIT-28, PIT-16A, PIT-19A. S druge strane, pravilnikom od 11. prosinca 2019. o važećim uzorcima poreznih prijava iz područja poreza na dohodak ministar financija definirao je obrasce poreznih prijava: PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i predlošci priloga ovih svjedočanstava, uklj. PIT / BR, PIT / IP, PIT / MIT, PIT / PM

Na prihode ostvarene od 1. siječnja 2019. i odbitke ostvarene od tog datuma primjenjuju se primjerci poreznih obrazaca navedeni u ovom pravilniku.

Obrasci poreznih prijava za obveznike

Uredbom od 09.12.2019. o utvrđivanju određenih obrazaca poreznih prijava, prijava i podataka koji su na snazi ​​u području poreza na dohodak, ministar financija je utvrdio obrasce poreznih obrazaca, između ostalog, JAMA-11, JAMA-8C, JAMA-4R, JAMA-8AR, JAMA-6.

Primjerci poreznih obrazaca navedeni u ovom pravilniku primjenjuju se na prihode, prihode (gubitke) ostvarene (nastale) od 1. siječnja 2019. godine. Na prihode, prihode ostvarene od 1. siječnja 2020., primjenjuje se samo formula PIT-2. Svi navedeni propisi stupaju na snagu 01.01.2020.

Sada su dostupni oblici poreznih prijava?

Unatoč činjenici da su predlošci za godišnje porezne prijave već poznati, još ih nije moguće poslati elektroničkim putem. Jer računovodstveni sustavi i sam servis e-Izjave još nemaju godišnje deklaracije u elektroničkom obliku (XML shema) s kojima ih je moguće popunjavati i slati online.

Podsjetimo, obrasce godišnjih poreznih prijava poduzetnika za 2019. godinu porezna uprava "popunjava" u usluzi Vaš e-PIT, a poreznim obveznicima će biti dostupna tek 15. veljače 2020. godine. Osim toga, treba imati na umu i vrijeme koje poslodavac i Zavod za socijalno osiguranje moraju poslati poreznom obvezniku PIT-11, PIT-11A i PIT-40A prijave. Ovaj rok je kraj veljače 2020.

Trenutno je nepoznat datum dostavljanja obrazaca u XML shemi od strane MF-a.

Uvedene su nove značajke zajedno s novim predlošcima godišnjih izvještaja za 2019

Uz godišnje porezne prijave za 2019. uvedene su, među ostalim:

  1. promjena tzv minimalni porez na dohodak od prihoda od zgrada, propisan u čl. 30g Zakona o porezu na dohodak,
  2. promjena roka za podnošenje poreznih prijava na razdoblje od 15. veljače do 30. travnja godine koja slijedi za poreznu godinu. U slučaju PIT-28, ovaj rok je određen od 15. veljače do kraja veljače godine koja slijedi nakon porezne godine za koju se podnosi porezna prijava,

Posljedica promjene roka za podnošenje PIT-28 je produljenje roka za plaćanje paušalnog poreza na dohodak također do kraja veljače naredne godine. Dakle, porez koji proizlazi iz PIT-28 za 2019. godinu i akontacije za prosinac ili četvrti kvartal 2019. godine bit će uplaćen 03.02.2020. (zbog činjenice da je 29. veljače slobodan dan).

3. dodana je mogućnost da se račun na koji se vrši povrat poreza prikaže izravno u godišnjoj poreznoj prijavi,
4. uključivanje u PIT/O donacije dane za potrebe strukovnog obrazovanja javnim školama koje obavljaju strukovno obrazovanje iz čl. 4. točka 28.a Zakona - Zakon o obrazovanju,
5.dodavanje PIT/IP priloga vezano za IP BOX reljef,
6. Dodavanje stavki o kojima se porezni ured može obavijestiti:

  1. dobrovoljno knjigovodstvo,
  2. oblik plaćanja akontacije - mjesečno ili tromjesečno,
  3. odabir oblika oporezivanja - korištenjem pojednostavljenih predujmova,
  4. način određivanja datuma nastanka prihoda na blagajni u gotovinskoj metodi za uplaćene predujmove,
  5. odabir računovodstvene metode za podmirenje tečajnih razlika (metoda se sastoji u tome da se tečajne razlike utvrđuju na temelju računovodstvenih propisa - mogućnost za porezne obveznike koji vode računovodstvene knjige),
  6. razdoblje obustave poslovanja ortaka trgovačkih društava: komplementarnih društava, komanditnih ili ortačkih društava i poreznih obveznika poreza na dohodak koji su ortaci općeg ili komanditnog društva.

Započnite besplatno probno razdoblje od 30 dana bez obaveza!