Radna oprema koju zaposlenik koristi u privatne svrhe

Servis

Zaposlenici koji započnu posao obično od poslodavca dobivaju osnovne alate za rad i radnu opremu – poput prijenosnih računala, mobitela ili službenih automobila, koji im olakšavaju obavljanje poslova. Korištenje ovih alata od strane zaposlenika najčešće nije regulirano internim pravilima, propisima ili ugovorima. Zakon o radu (kp) i drugi propisi o radu ne sadrže detaljne propise o korištenju telefona, računala ili službenih automobila od strane zaposlenika.

Kako regulirati pravila korištenja povjerenih radnih alata?

Poslodavci koji zapošljavaju zaposlenike obično su spremni opremiti ih osnovnom uredskom opremom, kao što su:

  • mobitel,

  • Računalo,

  • pristup fotokopirnoj mašini,

  • pristup pisaču.

Zaposlenici, s druge strane, imaju pravo očekivati ​​da budu opremljeni alatima i službenom opremom potrebnom za obavljanje svojih radnih obveza. Događa se, međutim, da zaposlenici koriste poslovnu opremu ili alate suprotno namjeni i bez dužne pažnje. Stoga bi poslodavci trebali osigurati sigurnu uporabu povjerene opreme od strane zaposlenika u skladu s uputama za uporabu. Stoga je važno da interni propisi sadrže pravila korištenja mobitela, službenog automobila ili prijenosnog računala.

Tvrtke najčešće kontroliraju kako se koristi oprema tvrtke koja je povjerena zaposlenicima definiranjem posebnih limita za iznos troškova telefonskih razgovora s poslovnih mobitela, praćenjem aktivnosti na računalu tvrtke ili provjerom GPS-a u službenim automobilima. U situaciji kada zaposlenik prekorači utvrđene granice za telefonske razgovore ili granice prijeđenih kilometara službenim automobilom, trebao bi podmiriti te troškove, ako je o navedenom prethodno upoznat u internim pravilima ili propisima. Poslodavac može odrediti da plaća zaposleniku telefonske razgovore u toku radnog vremena, odnosno naknadu za kilometražu ako je utvrđenu kilometražu prešao službeni automobil u skladu s mjesečnim izvješćem o vremenu i mjestu rada.

Poslovna oprema za privatnu upotrebu u svjetlu GDPR-a

Vrijedi dodati da bi na temelju novih odredbi o GDPR-u poslodavci trebali izraditi propise ili ažurirati postojeće pravilnike tvrtke u pogledu korištenja prijenosnih računala ili mobitela, u privatne svrhe i izvan rada, zbog zaštite osobnih podataka. Valja istaknuti da zaposlenici koji koriste opremu za rad poput poslovnih prijenosnih računala ili telefona primljenih od poslodavca izvan posla trebaju biti svjesni da na tim uređajima imaju pohranjene osobne podatke, koji moraju biti zaštićeni.

Korištenje službenog automobila od strane zaposlenika izvan posla također bi trebalo regulirati, npr. u propisima o korištenju službenih automobila u privatne svrhe. S obzirom na navedeno, potrebno je dodati da interni propisi o korištenju alata i opreme trebaju biti u skladu sa zakonom o radu. Treba imati na umu da će se propisi nepovoljniji od onih navedenih u odredbama kodeksa smatrati nevažećim.

Primjer 1.

Zaposlenicima razvojne tvrtke "Nice house" od poslodavca su osigurana službena vozila, prijenosna računala i mobiteli. Svi su zaposlenici, međutim, morali potpisati obveze da će pokriti iznose koji tada nisu bili navedeni za eventualnu buduću štetu koju bi mogli prouzročiti gore spomenutoj opremi i alatima. Poslodavac nije precizirao iznos konkretnih iznosa do kojih će zaposlenici odgovarati za nastalu štetu. S obzirom na navedeno, odredbe obveze koje su predočene zaposlenicima treba smatrati nevažećim, jer se zaposlenici ne mogu dogovoriti da će u budućnosti biti financijski odgovorni do neograničenog iznosa novca.

Odgovornost radnika za štetu prouzročenu na imovini poslodavca koja se koristi u privatne svrhe

Prema presudi Vrhovnog suda od 22. ožujka 2016. (poziv na broj II PK 31/15), zaposlenik ne može uvijek biti lišen mogućnosti slučajnog korištenja neke radne opreme (npr. telefona ili računala) za zadovoljavanje bitnih potreba ili privatnih ciljeva, ako takve aktivnosti ne štete poslodavcu ili narušavaju bit radnog odnosa i ne krše tvrtku ili uobičajena pravila društvenog suživota (članak 100. stavak 2. točka 6. Zakona o radu). Oštećenje poslodavca samovoljnim korištenjem službenog telefona u privatne svrhe ili potrebe ne isključuje odgovornost radnika za naknadu štete iz čl. 117. st. 2. Zakona o radu. Radnik je u potpunosti odgovoran za štetu nastalu poslodavcu korištenjem opreme tvrtke u privatne svrhe (npr. privatnim pozivima s telefona tvrtke). Radnik bi mogao biti oslobođen odgovornosti ako bi dokazao da je šteta nastala korištenjem opreme (npr. telefona) u poslovne svrhe.

U navedenoj presudi sud je naveo da zaposlenik može koristiti poslovnu opremu u privatne svrhe, ali korištenje takve opreme ne smije uzrokovati štetu niti kršiti interne propise koji su na snazi ​​kod poslodavca. Dakle, poslodavac se ne može pouzdati u potpunu zabranu zaposlenika korištenja mobitela ili službenog automobila u privatne svrhe. Međutim, zaposlenik treba uzeti u obzir troškove korištenja ovih uređaja koji prelaze granice navedene u internim propisima. Vrijedno je osigurati da je zaposlenik upoznat s pravilima poslodavca o korištenju opreme i poslovnih alata, kao i s ograničenjima telefonskih poziva ili kartica za gorivo koje se pričvršćuju na službena vozila.

Poslodavac je dužan hitno obavijestiti radnika koji s njim zapošljava o svim pravilima i propisima koji važe na radnom mjestu koji se odnose na materijalnu odgovornost. Radnik je dužan pročitati propise o korištenju prijenosnih računala, mobitela, službenih automobila i drugih alata koji su dostupni kod poslodavca.

Primjer 2.

Tijekom svog rada g. Arkadiusz je svoje poslovno prijenosno računalo koristio u privatne svrhe, jer je u sklopu izvanrednog studija pisao magistarski rad. Prije početka rada u tvrtki zaposlenici tvrtke upoznati su s pravilima korištenja prijenosnih računala tvrtke i potpisali izjave o neslaganju o korištenju računala tvrtke u privatne svrhe.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2018. g. Arkadiusz je tijekom radnog vremena napisao značajan dio svog magistarskog rada, koji je potom tiskao na tvrtku. Poslodavac koji je doznao za ovu činjenicu odlučio je da gospodinu Arkadiuszu u disciplinskom postupku raskine ugovor o radu zbog teškog kršenja temeljnih radničkih obveza. G. Arkadiusz je iznio slučaj na Sud. S obzirom na navedeno, Sud je utvrdio da je ponašanjem radnika povrijeđena obveza zaštite i brige o imovini poslodavca, kao i obveza poštivanja uputa poslodavca. Radnik je protiv svoje volje samovoljno raspolagao imovinom poslodavca, što je za posljedicu imalo nematerijalnu štetu za poslodavca.

Što rezultira uništavanjem poslovne opreme koja se koristi u privatne svrhe?

Zaposlenici trebaju biti svjesni da će stalna uporaba prijenosnog računala, printera, službenog automobila u privatne svrhe i uništenje tih uređaja ili njihovo propadanje uslijed nepravilne uporabe, predstavljati tešku povredu obveza zaposlenika, što može rezultirati prestankom radnog odnosa. ugovor bez prethodne najave. U navedenoj situaciji poslodavac mora dokazati da je radnik poznavao interne propise o korištenju opreme, ali da se nije redovito pridržavao njihovih uputa ili da je prekršio zabranu korištenja opreme u privatne svrhe.

Zaključno, valja naglasiti da kada je u pitanju korištenje službene opreme i drugih alata od strane zaposlenika, poslodavci bi trebali uvesti propise ili pravila na svojim radnim mjestima koje bi njihovi podređeni trebali pročitati. Poslodavci mogu uvesti ograničenja za korištenje mobilnih telefona, prijenosnih računala ili službenih automobila koji se koriste u privatne svrhe. Treba imati na umu da je obveza zaposlenika da potpiše izjavu u kojoj se slaže odbiti budući, neodređeni iznos za buduću, moguću štetu na poslovnoj imovini, nevažeća. Poslodavci ne mogu u potpunosti zabraniti zaposlenicima korištenje radne opreme u privatne svrhe, ako svojim djelovanjem ne prouzrokuju štetu na imovini poduzeća. Vrijedi dodati da usputno korištenje mobitela ili prijenosnog računala od strane zaposlenika ne krši načela društvenog suživota.