Prijenos iz registra aktivnog obveznika PDV-a

Porez Na Uslugu

Poduzetnici koji su aktivni obveznici PDV-a koji su ponovno počeli ispunjavati uvjete za subjektivno oslobođenje i željeli biti obuhvaćeni oslobođenjem, tada su podnijeli izjavu da će ostati u registru PDV-a, ali sa statusom oslobođenog poreznog obveznika . Do kraja 2016 ova situacija je jedina rezultirala prijenosom aktivnog obveznika PDV-a iz registra aktivnih obveznika PDV-a u one oslobođene PDV-a. U sljedećem članku novi uvjeti za prijelaz iz registra aktivnog obveznika PDV-a u registar oslobođenog poreznog obveznika.

Prijelaz iz registra aktivnih obveznika PDV-a u registar oslobođenih poreznih obveznika do kraja 2016. godine.

Do kraja 2016. godine, temeljem čl. 96 sek. 10. Zakona o PDV-u, porezni obveznici koji su bili registrirani kao aktivni obveznici PDV-a i ujedno:

 1. ostvario prodajnu vrijednost nižu od one navedene u čl. 113 stavak. 1, tj. 200.000 zlota. ili

 2. počeo obavljati prodaju samo oslobođeni prema čl. 43. Zakona o PDV-u,

- i željeli ponovno iskoristiti subjektivno ili objektivno oslobođenje od PDV-a, tada su nadležnoj poreznoj upravi dostavili ažuriranu obavijest putem obrasca PDV-R, što je rezultiralo ostankom u registru PDV-a kao oslobođeni porezni obveznik.

To su do kraja 2016. godine bili jedini slučajevi u kojima je porezni status tvrtke koja je bila aktivni obveznik PDV-a promijenjen u poreznog obveznika oslobođenog plaćanja PDV-a.

Uvjeti za ponovno korištenje oslobođenja od PDV-a

Ako su ispunjeni navedeni osnovni uvjeti za vraćanje oslobođenja od PDV-a, porezni obveznik to može učiniti najranije nakon 12 mjeseci, koji se računaju:

 1. od kraja godine u kojoj je porezni obveznik izgubio pravo na oslobođenje od PDV-a ili je dobrovoljno odustao od njega,

 2. od početka godine je prethodna porezna godina u kojoj je ostvario prodajnu vrijednost manju od 200 tisuća kuna. zlota.

Nove situacije prijenosa aktivnih obveznika PDV-a u registar oslobođenih poreznih obveznika

Prema izmijenjenom čl. 96. Zakona o PDV-u od 01.01.2017. uz navedene situacije prijenosa aktivnih obveznika PDV-a u registar oslobođenih PDV obveznika, dodana je situacija u kojoj se brisanje iz registra aktivnih obveznika PDV-a subjekata koji:

 1. počeo obavljati prodaju samo oslobođeni ili

 2. dali obavijest da će obavljati samo prodaju koji su izuzeti u skladu s čl. 43. Zakona o PDV-u

- i njihovo ostavljanje u registar poreznih obveznika oslobođenih plaćanja PDV-a odvijat će se u situaciji kada:

 1. porezni obveznik u podnesenim prijavama PDV-a 6 uzastopnih mjeseci ili 2 uzastopna tromjesečja iskazuje samo prodaju oslobođenu u skladu s čl. 43. Zakona o PDV-u i

 1. nije podnio zahtjev za ažuriranje putem obrasca PDV-R nadležnoj poreznoj upravi,

Međutim, sukladno čl. 96 sek. 10.b Zakona o PDV-u, razmatrana situacija ne vrijedi ako porezni obveznik, kao rezultat dostavljenih objašnjenja u svezi s gore navedenim okolnostima, dokaže da je nedostatak prometa koji nije oslobođen poreza u prijavama vezan uz specifičnost obavljanja djelatnosti, a ne do prestanka prodaje drugoga osim oslobođenog poreza.

U navedenoj situaciji voditelj poreznog ureda može vratiti poreznog obveznika u registar aktivnih poreznih obveznika PDV-a bez podnošenja prijave o registraciji, ako porezni obveznik dokaže da je nepostojanje prometa koji nije oslobođen poreza u prijavama povezan s specifičnostima poslovne djelatnosti, a ne prestankom prometa osim oslobođenog plaćanja poreza.

Ispravak odbijenog PDV-a

Povratak na oslobađanje od PDV-a povezan je s promjenom namjene i imovine i komponenti
te robe, materijala na zalihama, što će biti povezano s ispravkom prethodno odbijenog PDV-a:

 1. u slučaju imovine koja nije nekretnina, za razdoblje od 5 godina počevši od godine promjene namjene,

 2. u slučaju druge imovine koja je nekretnina, za razdoblje od 10 godina počevši od godine promjene namjene,

 3. u slučaju robe, materijala u obračunu za razdoblje u kojem je došlo do ponovne uporabe oslobođenja od PDV-a.