Obavijesti o nedosljednostima u JPK - kako ih riješiti?

Web Stranica

Od 1. siječnja 2018. svi poduzetnici koji su aktivni obveznici PDV-a obvezni su slati mjesečne Jedinstvene kontrolne datoteke elektroničkim putem. Uvođenjem nove strukture JPK V7 od 1. listopada 2020. ova se obveza nije promijenila. Poslana JPK datoteka ima samo drugačiju strukturu i sadrži širi raspon informacija. U slučaju neslaganja u podacima sadržanim u dijelu deklaracije i evidencije JPK V7 ili drugih grešaka u namiri koje je otkrio ured, npr. kod odbitka PDV-a od neregistriranog obveznika PDV-a, poduzetnici će dobiti obavijesti o nepoštivanju JPK V7.

Najčešće pogreške u JPK V7

U priopćenju Ministarstva financija navedene su tri dominantne nedosljednosti u SAF V7 koje su poslali porezni obveznici:

  1. nepodudarnosti u podacima sadržanim u dijelu deklaracije i registracije JPK V7 za određeno razdoblje,
  2. odstupanja u iznosima transakcija u JPK koje su poslali izvođači,
  3. prikazujući u JPK V7 račune nabave od izvođača koji nemaju status aktivnog obveznika PDV-a.

Prije ispravljanja JPK V7 i odustajanja od prava na odbitak PDV-a, vrijedi provjeriti jesu li stvarne razlike rezultat pogreške. Odstupanja u iznosima transakcija koje šalju izvođači JPK V7 mogu, na primjer, biti posljedica toga što je kupac ostvario pravo na odbitak PDV-a u razdoblju od tri uzastopna mjeseca (u slučaju mjesečnih obračuna PDV-a) ili dva naredna tromjesečja (u slučaj tromjesečnih obračuna PDV-a). Od 2021. godine produžen je rok mjesečnim obveznicima PDV-a za odbitak PDV-a s faktura za nabavu. Detaljnu raspravu o izmjenama na primjerima možete pronaći u članku: Produljenje roka za odbitak PDV-a - izmjena Zakona o PDV-u

Primjer 1.

Jan Kowalski, koji vodi tvrtku XYZ, kupio je sredstva za čišćenje od ABC-a u srpnju 2021. za potrebe poslovnih aktivnosti. Transakcija je dokumentirana računom s PDV-om. G. Jan je odbio PDV naplaćen u kolovozu i pokazao transakciju u JPK V7 za kolovoz. Stoga, može li dobiti obavijest o nedosljednosti u JPK V7?

JPK V7 datoteke uspoređuju se među izvođačima za isto razdoblje. G. Jan je imao pravo na odbitak PDV-a u prijavi za srpanj ili u jednom od tri naredna obračunska razdoblja. Odbitkom PDV-a u prijavi za kolovoz postupio je sukladno važećim propisima. Prilikom provjere JPK V7 za kolovoz, uredski sustav će otkriti odbitak PDV-a, ali neće pronaći transakciju na strani prodavatelja. Tvrtka ABC je u datoteci JPK V7 prikazala dospjeli PDV za razdoblje u kojem je izvršena prodaja i izdana faktura, odnosno u srpnju 2021., jer je imala takvu apsolutnu obvezu. Stoga, nakon primitka obavijesti o nedosljednosti u JPK V7, g. Jan bi trebao otići u nadležni ured radi razjašnjenja situacije.

U posljednjoj od tri najčešće pogreške u JPK vrijedi naglasiti činjenicu da odbitak PDV-a s računa izdanog od strane subjekta koji u trenutku provjere JPK V7 nije aktivni obveznik PDV-a, nije jednoznačna pogreška. izradio izvođač. Ide, između ostalog o situacija u kojoj je prodavatelj brisan iz PDV registra tek nakon transakcije prodaje. Ministarstvo financija pokrenulo je web stranicu na kojoj svaki poduzetnik na temelju poreznog identifikacijskog broja (NIP) izvođača može provjeriti je li pojedini subjekt aktivni obveznik PDV-a. Stoga vrijedi svaki put provjeriti status izvođača prije upisa računa o kupnji u PDV registar – posebice kod sklapanja poslova s ​​novim izvođačima.

Obrazac prijave nedosljednosti u JPK

Kasnije se u priopćenju Ministarstva financija nalazi informacija u kojoj će formi porezni obveznici primati obavijesti o nedosljednostima u SAF-T. Poduzetnici mogu očekivati ​​obavijest putem:

u skladu s podacima navedenim u obavijestima o identifikaciji ili ažuriranju (na obrascu PDV-R).

Započnite besplatno probno razdoblje od 30 dana bez obaveza!

Posljedice zaprimanja obavijesti o nedosljednosti u JPK V7

Sadržaj zaprimljene obavijesti uključuje zahtjev za provjeru dostavljenog JPK-a. Kako bi se razjasnile nastale nedosljednosti, porezni obveznici trebaju se obratiti nadležnoj poreznoj upravi. Obavijesti o nedosljednostima u JPK V7 ne predstavljaju zahtjeve za plaćanje ili zahtjeve za davanjem objašnjenja i nisu jednake izricanju kazne poreznom obvezniku. Zahvaljujući njima, poduzetnici mogu bez dodatnih posljedica dostaviti objašnjenja i eventualnu SAF-T korekciju. Primanje obavijesti o nedosljednostima u JPK V7 također nije jednako obvezi podnošenja ispravka JPK V7 (iako će ponekad biti potrebno). Prije svega, vrijedi se prijaviti uredu kako bi se razjasnile nastale razlike. Dok se nesuglasice u dostavljenom dokumentu JPK V7 u dijelovima registracije i prijave za isto razdoblje mogu povezati sa stvarnom greškom poreznog obveznika i potrebom izrade ispravka JPK V7, sljedeće dvije situacije koje je Ministarstvo naznačilo kao najviše česte pogreške mogu se u mnogim slučajevima objasniti izravno u uredu.

Kako generirati JPK V7 ispravak u sustavu wFirma.pl?

Kako biste generirali ispravak JPK V7 u sustavu wFirma.pl, idite na karticu: POKRENI »POREZI» JEDNA KONTROLNA DATOTEKA »DODAJ JPK V7. U prozoru za dodavanje JPK V7 odaberite razdoblje i odaberite opciju Ispravak deklaracije kao svrhu podnošenja. Dodatno, moguće je odabrati na koji se dio JPK datoteke odnosi ispravak - dio za registraciju, dio deklaracije ili oboje. Nakon što kliknete Spremi, generirat će se ispravak JPK V7.