Ispis knjigovodstvenih dokumenata – kada je to obavezno?

Web Stranica

Samostalno knjigovodstvo malih i srednjih poduzeća relativno je često birano rješenje. Prilikom odlučivanja za ovaj obrazac vrijedi obratiti pažnju na alate koji se koriste u tu svrhu – trenutno je to najčešće računalni softver. No, dok porezna uprava ne nameće nikakva ograničenja u izboru metode, u slučaju pohrane dokumentacije potrebno je poštivati ​​zakone i propise. Pročitajte članak i saznajte kada je potrebno ispisati knjigovodstvene dokumente!

Koje računovodstvene dokumente poduzeće mora imati?

Osnovna računovodstvena isprava u većini malih i srednjih poduzeća je porezna knjiga prihoda i rashoda. Nešto rjeđe, ali i prilično često, možete se susresti s evidencijom prihoda koja se vodi u poduzećima koja se namiruju paušalno.

Uz glavnu evidenciju, poduzetnici koji su aktivni obveznici PDV-a moraju voditi i registre kupoprodaje PDV-a. Također trebate generirati PDV prijave na mjesečnoj ili tromjesečnoj razini, a zatim ih predati nadležnom poreznom uredu.

Osim toga, tvrtke mogu pronaći evidenciju osnovnih sredstava i evidenciju opreme, evidenciju prijeđenih kilometara vozila, a u slučaju prodaje fizičkim osobama koje ne obavljaju djelatnost i poljoprivrednicima paušalima - evidenciju neknjižnih prodaja po otpustu od blagajne ili izvješća iz blagajne kada se koristi u poduzeću.

Osim toga, poduzetnik mora pohraniti i dokumentaciju o troškovima i prodaji u dokumentaciji poduzeća. Najčešće su to računi i računi, dok su karte i potvrde nešto rjeđe. Među dokumentima nastalim unutar tvrtke mogu se pronaći i interni dokazi.

Prema općim pravilima, knjigovodstvene isprave treba čuvati 5 godina, računajući od kraja godine u kojoj je istekao rok za plaćanje poreza na dohodak.

Tisak knjigovodstvenih dokumenata

Izdani ili primljeni računi mogu se pohraniti u papirnatom i elektroničkom obliku. Što se tiče elektroničkih računa, nema obveze ispisivanja istih. Također, papirnati računi mogu se pohraniti u elektroničkom obliku (nakon skeniranja).

Knjigovodstvene isprave važno je pohraniti u obliku koji ih štiti od promjena podataka i omogućuje neposredan pristup sadržaju upisa i ispis svih podataka kronološkim redoslijedom, u skladu s modelom, na zahtjev porezne uprave.

Valja napomenuti da prema novim propisima tiskanje knjigovodstvenih isprava u obliku KPiR-a nije obvezno. Takva pogodnost nastaje ako se provodi elektroničkim putem, ako računalni program osigurava da je ispisan prema predlošku navedenom u Prilogu 1. Uredbe o održavanju KPiR-a. Od 8. travnja 2016. godine stavljena je van snage propis kojim se nameće obveza tiskanja KPiR-a. Također treba dodati da prijavu PDV-a zajedno sa potvrdom o službenom primitku (UPO) generiranom iz elektroničkih sustava nije potrebno ispisivati. No, u dokazne svrhe, vrijedi ih zadržati jer mogu poslužiti kao potvrda ispunjenja obveza prema državi.

Ponekad se, međutim, poreznim tijelima pokaže nedostatnim arhiviranje računovodstvenih dokumenata samo u obliku elektroničkih datoteka.

Započnite besplatno probno razdoblje od 30 dana bez obaveza!

Evidencija koju treba voditi u papirnatom obliku prvenstveno je ona koja se odnosi na prodaju fizičkim licima. U skladu sa zahtjevima propisanim Pravilnikom ministra financija o vođenju knjige prihoda i rashoda od 26. kolovoza 2003., porezni obveznik oslobođen iz blagajne i evidentiranje prometa uz pomoć evidencije prodaje, dužan je pohraniti u obliku stranica, s karticama uzastopnim brojevima. Dakle, ako su prihodi evidentirani elektroničkim putem, trebali bi biti ispisani i zaklani. Poduzetnik koji u svom poslovanju koristi fiskalnu blagajnu dužan je imati dnevna i mjesečna izvješća u papirnatom obliku. Također biste trebali ispisati evidenciju o kilometraži vozila kada zapošljavate zaposlenike.

Kada sami vodite računovodstvo, također treba imati na umu da se propisi odnose na takve knjigovodstvene dokumente za koje je potreban potpis poduzetnika, te je stoga potrebno tiskanje knjigovodstvenih dokumenata za te dokumente. Uključuju, između ostalih interni dokaz koji dokumentira određene troškove i prihode, kao što su bankovne provizije, plus kapitalizacija kamata, itd. Interni bonovi moraju biti ispisani i moraju se u ovom obliku čuvati u računovodstvenim evidencijama.