Informacije o PDV-u-26 i početnoj uplati leasinga - podmirenje troškova!

Porez Na Uslugu

Leasing osobnih automobila u području poslovne djelatnosti trenutno je jedan od najpopularnijih oblika korištenja vozila u tvrtki. Naravno, poduzetnike zanima mogućnost potpunog odbitka PDV-a na svaki trošak leasinga. U ovom članku razmotrit ćemo koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se od početne leasing naknade moglo u potpunosti odbiti PDV. Posebno ćemo se usredotočiti na to kako bi trebali izgledati podaci o PDV-u-26 i početno plaćanje najma.

Informacije o PDV-26 i početno plaćanje leasinga - Potpuni odbitak PDV-a na troškove vezane uz osobni automobil

U pravilu, temeljem čl. 86a stavak 1. Zakona o PDV-u porezni obveznik ima pravo na odbitak 50% iznosa pretporeza koji proizlazi iz izdataka vezanih za osobna vozila.

Međutim, moguće je izvršiti potpuni odbitak PDV-a. Da bi se to dogodilo, automobil se mora koristiti isključivo u poslovne svrhe. Sukladno čl. 86a stavak 4. točka 1. Zakona smatra se da se motorna vozila koriste samo za obavljanje djelatnosti poreznog obveznika, ako je način korištenja tih vozila od strane poreznog obveznika, a posebno onih navedenih u pravilima o njihovom korištenju, dodatno potvrđen evidencijom o prijeđenim kilometrima poreznog obveznika. za ta vozila, isključuje njihovu upotrebu u neposlovne svrhe.

S druge strane, temeljem čl. 86a stavak 12. Zakona o PDV-u, porezni obveznici koji koriste samo motorna vozila za rad, a za koje su dužni voditi registar prijeđenih kilometara, dužni su u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ove godine predati podatke o PDV-26 voditelju poreznog ureda o tim vozilima. datum na koji će napraviti prvi izdatak koji se odnosi na ta vozila.

Posljedično, pravo na 100% odbitak PDV-a na motorna vozila imaju oni porezni obveznici koji automobil koriste isključivo u poslovne svrhe. Osim toga, trebali biste:

  • definirati pravila korištenja automobila samo u poslovne svrhe u relevantnim propisima;
  • voditi evidenciju o kilometraži vozila;
  • dostaviti poreznoj upravi podatke PDV-26 u roku od 7 dana od dana nastanka prvog izdatka.

Opće je pravilo da porezni obveznik može odbiti 50% pretporeza na troškove vezane uz osobna vozila. Pod određenim uvjetima postoji mogućnost punog odbitka.

Podaci o PDV-u-26 i početnoj uplati najma

Kako je već naznačeno, sukladno čl. 86a stavak 12. Zakona, porezni obveznik je dužan dostaviti podatke o PDV-26 nadležnom poreznom uredu u roku od 7 dana od dana nastanka prvog izdatka.

Prema čl. 86a stavak 13. Zakona o PDV-u, ako se navedeni podaci ne dostave na vrijeme, smatra se da se motorno vozilo koristi samo za obavljanje djelatnosti poreznog obveznika tek od dana dostave.

Kad se govori o pitanju početne leasing naknade, nedvojbeno treba istaknuti da se radi o trošku koji se odnosi na osobni automobil. Važno je, međutim, da porezni obveznik takvu naknadu plaća prije fizičke naplate automobila, kada nisu ni poznati registarski brojevi vozila. Stoga se postavlja pitanje kako se navedene okolnosti odnose na pitanje dostave PDV-26 podataka.

Ovdje treba napomenuti da porezna tijela dosljedno priznaju da je stjecanje početne naknade za leasing "prvi trošak" iz sadržaja čl. 86a stavak 12. Zakona o PDV-u. Kao posljedica toga, porezni obveznik koji želi iskoristiti potpuni odbitak PDV-a od leasing naknade treba PDV-26 podnijeti u roku od 7 dana od dana uplate. Datum primitka automobila od najmodavca u ovom slučaju nije važan. Porezni obveznik koji osobni automobil na leasing namjerava koristiti samo za poslovnu djelatnost dužan je PDV-26 prijaviti u roku od 7 dana od dana uplate početne naknade za leasing. Teza prema kojoj je prvi trošak plaćanje leasing naknade odražava se iu izdanim poreznim tumačenjima.

Kako čitamo u tumačenju ravnatelja Porezne komore u Katowicama od 17. ožujka 2016., br. IBPP2 / 4512-1113 / 15 / ICz:

„Analiza navedenih odredbi pokazuje da su porezni obveznici koji koriste motorna vozila samo za obavljanje djelatnosti za koju su obvezni voditi evidenciju prijeđenih kilometara, također dužni poreznom uredu dostaviti podatke o tim vozilima u roku od 7 dana od dana na koji su prvi trošak vezan za ta vozila.

Pod “nanošenjem troškova” podrazumijeva se da se plaća unaprijed za kupnju robe ili usluge ili kupnju robe ili usluge, ovisno o tome što se dogodi prije.

Navedeno znači da za prvi izdatak koji se odnosi na vozilo iz čl. 86a stavak 12. Zakona o PDV-u treba razmotriti djelatnost koja će biti predmetom Zakona o PDV-u. Stoga treba napomenuti da dostavljanje informacija iz čl. 86a stavak 12. Zakona (PDV-26) jedan je od uvjeta koji daje pravo na potpuni odbitak pretporeza na rashode koji se odnose na motorna vozila koja se koriste isključivo za obavljanje djelatnosti poreznih obveznika.

Započnite besplatno probno razdoblje od 30 dana bez obaveza!

Slično, u pojedinačnom tumačenju ravnatelja Porezne komore u Katowicama od 10. studenog 2014., br. IBPP2 / 443-728 / 14 / WN:

„Budući da su, kako proizlazi iz sadržaja prijave, troškovi vezani za procjenu vrijednosti automobila i početne rate leasinga nastali 15. travnja 2014. odnosno 21. travnja 2014. godine, dok je dostavljena informacija PDV-26 od strane Podnositelja nadležnoj poreznoj upravi dana 09.05.2014. troškove vezane uz procjenu automobila i početnu leasing ratu, motorno vozilo se ne može smatrati korištenim samo za poslovnu djelatnost poreznog obveznika, jer tek od dana dostave podataka iz čl. 86a stavak 12. Zakona, odnosno od 9. svibnja 2014. smatrat će se da se vozilo koristi samo za poslovne djelatnosti. Činjenica da je automobil predan podnositelju tek 28. travnja 2014. godine te da je u podacima o motornim vozilima koja se koriste isključivo za obavljanje djelatnosti, kao datum kupnje vozila podnositelj zahtjeva naveo PDV-26 28. travnja 2014. godine. , 2014. (tj. datum prijema automobila u upotrebu), a kao datum nastanka prvog izdatka, Podnositelj je naveo 2. svibnja 2014. godine, navodeći da do datuma podnošenja PDV-26 Podnositelj može samo odbiti troškovi u 50%”.

Stoga valja naglasiti da je početni rok za dostavu PDV-26 podataka određen danom nastanka izdatka, a ne danom preuzimanja automobila. To znači da čak i ako porezni obveznik još nema automobil, i dalje je dužan prijaviti PDV-26 ako je prethodno imao početnu leasing naknadu za budući leasing.

Nebitna je i činjenica da porezni obveznik još ne zna registarske brojeve vozila. Prema stajalištu koje je iznijelo Ministarstvo financija, PDV-26 treba podnijeti u roku od 7 dana od dana uplate početne naknade za leasing, a kada su poznati registarski brojevi vozila, jednostavno dostaviti ažurirane podatke o PDV-26.

Primjer 1.

Porezni obveznik platio je početnu leasing naknadu 18. veljače. Auto je preuzet od najmodavca 1. ožujka.U tim okolnostima porezni obveznik, koji želi odbiti puni PDV od rashoda koji se odnose na motorno vozilo koje se koristi samo za obavljanje djelatnosti, PDV-26 treba dostaviti do 25. veljače. Nakon preuzimanja i registracije vozila, porezni obveznik treba dostaviti ažuriranje PDV-26 podataka, gdje će navesti registarski broj vozila. Datum nastanka prvog izdatka, a ne datum primitka vozila, određuje datum od kojeg porezni obveznik ima sedam dana da dostavi podatke o PDV-26. Ovaj dokument se mora dostaviti čak i ako porezni obveznik još ne zna registarske brojeve vozila. Kada se automobil preuzme i registrira, porezni obveznik podnosi ažuriranje PDV-26.

Knjiženje početne naknade za leasing u sustavu wFirma.pl

Za upis inicijalne uplate u ugovor o operativnom najmu u sustavu wFirma.pl prvo morate dodati vozilo putem kartice ZAPISI »VOZILA» DODAJ VOZILO. Nakon kompletiranja njegovih podataka, kao OBLIK VLASNIŠTVA treba odabrati OPERATIVNI NAJAM I NAJAM, a kao način korištenja - SAMO POSLOVNI. Način uvođenja vozila u sustav opisan je u članku: Dodavanje vozila u sustav

Zatim, kako biste knjižili račun za početnu leasing naknadu, idite na RASHODI »RAČUNOVODSTVO» DODAJ »RAČUN, PDV / TROŠKOVI, gdje nakon popunjavanja traženih podataka odaberite LIZING ILI LIZAM AUTOMOBILA kao vrstu izdatka i označite vozilo na koje se odnosi.

Račun će u punom iznosu biti uključen u kolonu 13 KPIR-a - Ostali troškovi i u registar nabave PDV-a u skladu s pravom na odbitak 100% (za aktivne obveznike PDV-a).